Chór Collegium Cantorum
Chełmno N/ WISŁĄ

Początki istnienia Chóru Collegium Cantorum sięgają 6 listopada 1998 roku, kiedy to Michał Rajewski (obecny Dyrygent ) założył chór o nazwie „Lutnia”. Pierwsze próby pod jego dyrekcją odbywały się w Szkole Podstawowej nr 2 w Chełmnie. W 1999 roku zespół zmienił nazwę na „Schola Cantorum” (tłum. Szkoła Śpiewacza) i zaczął działalność przy parafii Św. Józefa w Chełmnie prowadzonej przez Księży Pallotynów. W związku z tym od 2002 roku chór działał jako „Schola Cantorum Pallotiniensis” (tłum. Szkoła Śpiewacza Pallotyńska). W 2005 roku chór przyjął nazwę Collegium Cantorum
(tłum. Zespół Śpiewaczy) i występuje pod nią do dzisiaj. W lutym 2008 roku władze chóru zawiązały Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Collegium Cantorum, którego jednym ze statusowych celów jest wspieranie chóru w jego działalności kulturalnej i społecznej. W czerwcu 2009 roku zespół odłączył się od parafii św. Józefa, rozpoczynając nowy sezon jako chór niezależny, niedziałający pod żadną instytucją. W okresie od marca 2016 roku do czerwca 2020 roku, w związku z odejściem Michała Rajewskiego dyrekcję nad chórem obejmowali kolejno: Joanna Godziemba (03.2016 – 06.2017), Jan Chęsy (09.2017 – 03.2018) oraz Marcela Dębowska (04.2018 – 06.2020). Od września 2017 roku chór działa w strukturach Chełmińskiego Domu Kultury. W sierpniu 2020 roku dyrekcję nad chórem objął ponownie Michał Rajewski.

Chór „Collegium Cantorum” jest chórem mieszanym, czterogłosowym. W jego skład wchodzą śpiewacy amatorzy: młodzież gimnazjalna, licealna, studenci i osoby dorosłe. W repertuarze chór sięga do muzyki dawnej i współczesnej, zarówno sakralnej jak i świeckiej. Zespół bierze udział w wielu konkursach i festiwalach oraz koncertuje na terenie całego kraju. Śpiewa również podczas regionalnych uroczystości kościelnych, państwowych i rocznicowych. Współtworzy koncerty muzyki chóralnej m.in. podczas obchodów Dni Chełmna. Corocznie, pod opieką Stowarzyszenia organizuje Ogólnopolski Konkurs Kolęd i Pastorałek oraz Ogólnopolski Turniej Chórów o Kryształowe Serce Chełmińskiej Jesieni. Jest członkiem Bydgoskiego Oddziału Polskiego Związku Chórów i Orkiestr. Zespół ma w swym dorobku artystycznym wiele osiągnięć artystycznych, nagród i wyróżnień.