DYRYGENCI

Joanna Godziemba

Dyrygent od 18 marca 2016 roku do 31 maja 2017 roku


Michał Rajewski
Założyciel chóru
Dyrygent od 6 listopada 1998 roku do końca lutego 2016 roku
Pod jego dyrekcją chór zdobył wiele prestiżowych nagród
i wyróżnień w konkursach krajowych i zagranicznych.

 
PREZESI

Danuta Ostałowska – od lutego 2010 roku – funkcję sprawuje nadal

Czesława Augustinowicz – od marca 2008 roku do stycznia 2010 roku

Danuta Ostałowska – od marca 2006 roku do lutego 2008 roku

Iwona Śliwińska – od marca 2005 roku do lutego 2006 roku

Urszula Burczyńska – od grudnia 1998 roku do lutego 2005 roku