DYRYGENCI

Marcela Dębowska

Pracę dyrygencką z chórem rozpoczęła 06.04.2018 roku.
Urodziła się w 1993 roku w Bydgoszczy. Edukację muzyczną rozpoczęła w roku 2000 uczęszczając do Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych I st.
im. A. Rubinsteina  w Bydgoszczy. Naukę w klasie fortepianu kontynuowała
w Państwowym Zespole Szkół Muzycznych II st. im. A. Rubinsteina
w Bydgoszczy.  W roku 2012 rozpoczęła studia w Akademii Muzycznej
im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy na Wydziale Dyrygentury, Jazzu i Edukacji Muzycznej. Studia licencjackie na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej w klasie dyrygowania dr hab. Renaty Szerafin-Wójtowicz ukończyła w 2015 roku, natomiast studia magisterskie o specjalności Prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych – w roku 2017 uzyskując dyplom z wyróżnieniem. Wiedzę zdobytą podczas studiów poszerzała uczestnicząc w licznych konferencjach naukowych i warsztatach prowadzonych
m.in. przez Tatianę Malyshevą (Rosja), Roberta Sunda (Szwecja) czy Rogera Treece`a (USA). Umiejętności w zakresie dyrygowania doskonaliła natomiast podczas mistrzowskich kursów dyrygenckich z Philipem Lawsonem (Wielka Brytania) oraz Jonem Fyllingiem (Norwegia). Obecnie studiuje Teorię Muzyki
na Wydziale Kompozycji, Teorii Muzyki i Reżyserii Dźwięku bydgoskiej Akademii Muzycznej. Począwszy od 2005 roku Marcela Dębowska czynnie uczestniczy
w życiu artystycznym, a muzyczne zainteresowania realizuje śpiewając
w chórach. Jest członkiem Chóru Kameralnego Akademii Muzycznej
im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy, Chóru Kameralnego „Akolada” działającego przy Bydgoskiej Szkole Wyższej oraz Zespołu Wokalnego „Sigma”, z którymi zdobyła wiele nagród na ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach.


Jan Chęsy 

11.09.2017 r. – 31.03.2018 r. 


Joanna Godziemba

18.03.2016 r. – 31.05.2017 r.


Michał Rajewski
Założyciel chóru
06.11.1998 r. – 28.02.2016 r.
Pod jego dyrekcją chór zdobył wiele prestiżowych nagród
i wyróżnień w konkursach krajowych i zagranicznych.

 
PREZESI

Danuta Ostałowska – od lutego 2010 roku – funkcję sprawuje nadal

Czesława Augustinowicz – od marca 2008 roku do stycznia 2010 roku

Danuta Ostałowska – od marca 2006 roku do lutego 2008 roku

Iwona Śliwińska – od marca 2005 roku do lutego 2006 roku

Urszula Burczyńska – od grudnia 1998 roku do lutego 2005 roku