Celem Stowarzyszenia jest wspieranie oraz pomoc finansowa i rzeczowa w pracy chóru „Collegium Cantorum”

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

  • organizowanie i finansowanie wyjazdów na konkursy i koncerty
  • organizowanie konkursów i koncertów
  • organizowanie warsztatów muzycznych
  • zakup strojów i niezbędnego wyposażenia chóru
  • rozbudzanie wrażliwości na piękno muzyki, zwłaszcza polskiej muzyki religijnej
  • prowadzenie działalności informacyjnej i reklamowej na rzecz chóru
  • współpraca z instytucjami kulturalnymi i artystycznymi w kraju i za granicą
  • współpraca z jednostkami organizacyjnymi, stowarzyszeniami, fundacjami oraz z instytucjami i placówkami upowszechniania kultury, a także z innymi podmiotami chcącymi współpracować w realizacji zadań Stowarzyszenia.

Zarząd Stowarzyszenia:

Ostałowska Danuta Barbara – Prezes Zarządu

Piotrowska Małgorzata Renata  – Wiceprezes Zarządu

Czaster Adam Jarosław – Skarbnik

REGON: 340424484
KRS:  0000299335