XI OGÓLNOPOLSKI
KONKURS KOLĘD
i PASTORAŁEK

w Chełmnie

 

 

REGULAMIN

ORGANIZATORZY:
Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Collegium Cantorum w Chełmnie

CELE:
– prezentacja dorobku artystycznego chórów i zespołów wokalnych
– pobudzanie zainteresowania muzyką chóralną
– popularyzacja wartościowych artystycznie kolęd i pastorałek
– konfrontacja osiągnięć, wymiana doświadczeń i nawiązanie współpracy pomiędzy chórami i dyrygentami
– doskonalenie poziomu wykonawczego amatorskich zespołów chóralnych
– promocja miasta Chełmna i regionu

TERMIN I MIEJSCE:
XI Ogólnopolski Konkurs Kolęd i Pastorałek odbędzie się w dniu 23 stycznia 2016 roku w Auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie.

ADRESACI:
Konkurs adresowany jest wyłącznie do zespołów amatorskich w kategoriach:
– chóry mieszane
– chóry jednorodne
– zespoły wokalne

WARUNKI ZGŁOSZENIA:
Chóry przesyłają:
– kartę zgłoszenia (do pobrania ze strony http://www.collegiumcantorum.pl/konkurs-koled/ )
Do zgłoszenia należy dołączyć:
– aktualne nagranie zawierające min.3 utwory (z ostatnich 2 lat)
– krótką informację o chórze i osiągnięciach artystycznych (max. 1str. A4)
– zdjęcie chóru (w formacie JPG)
Termin przesyłania zgłoszeń do 4 grudnia 2015 roku
Adres nadsyłania zgłoszeń
– listem: Danuta Ostałowska, 86 -200 Chełmno, ul. Szkolna 4/32
– e-mail: michal-baryton@wp.pl

WARUNKI UCZESTNICTWA:
O zakwalifikowaniu zespołu do konkursu zadecyduje Rada Artystyczna, o której decyzji chór zostanie powiadomiony do 8 grudnia 2015 roku
Zespoły zakwalifikowane do udziału w konkursie wpłacają opłatę akredytacyjną:
– chóry 300zł
– zespoły wokalne (do 12 osób) 250zł
w terminie do 24 grudnia 2015 roku na konto organizatorów:
Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Collegium Cantorum
86-200 Chełmno, ul. Młyńska 7
Nr konta 23 9486 0005 0005 0975 2000 0001
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa opłata nie podlega zwrotowi.
Każdy zespół zobowiązany jest do przesłania 5 kompletów partytur (nie będą one zwracane) drogą listową na adres:
Danuta Ostałowska, 86-200 Chełmno, ul. Szkolna 4/32, do dnia 10 stycznia 2016 roku

REPERTUAR I ZASADY KONKURSU:

– kolędy, pastorałki, pieśni świąteczne (polskie i obce) – minimum 3 utwory a cappella, dopuszcza się wykonanie jednego utworu z akompaniamentem instrumentalnym (instrument akompaniujący zapewnia chór we własnym zakresie)
– czas występu max.15 min (wraz z wejściem i zejściem zespołu)
– utwory podane w karcie zgłoszenia są obowiązujące i nie mogą być zmienione
– o kolejności przesłuchań decyduje Rada Artystyczna
– konkurs zakończy Msza Święta po której nastąpi werdykt jury i koncert laureatów
– zespoły zobowiązane są do wzięcia udziału w koncercie laureatów

JURY:
– skład Jury będzie podany do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem konkursu
– Jury będzie oceniało: intonację, interpretację, emisję głosu, dykcję, dobór repertuaru i stopień trudności utworów, walory brzmieniowe, oraz ogólny wyraz artystyczny
– Jury oceniać będzie stosując skalę punktową
– za cały program Jury może przyznać maksymalnie 100 pkt
– nagrody będą przyznawane wg punktacji:
ZŁOTE PASMO 91 – 100 pkt
SREBRNE PASMO 81 – 90 pkt
BRĄZOWE PASMO 71 – 80 pkt
– Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału punktów
– decyzje Jury są ostateczne i nieodwołalne

NAGRODY:
– GRAND PRIX – 1500zł dla najlepszego chóru biorącego udział w konkursie
– Zdobywcy poszczególnych pasm otrzymają puchary lub nagrody rzeczowe
– Jury może przyznać także wyróżnienia i nagrody specjalne
– Nagroda dla Najlepszego Dyrygenta
– Jury ma prawo do innego niż przewiduje regulamin podziału nagród

ORGANIZATORZY ZAPEWNIAJĄ:
– dyplom uczestnictwa i pamiątkową statuetkę dla każdego uczestnika konkursu
– salę do rozśpiewania dla każdego zespołu
– opiekunów-pilotów dla każdego chóru
– miejsca parkingowe
– pakiet wyżywieniowy w cenie 20 zł od osoby (wpłata na konto organizatorów do 10 stycznia 2016 roku)
– rezerwację noclegów (dodatkowo płatnych) odnotowanych w karcie zgłoszenia

POSTANOWIENIA OGÓLNE:
– organizatorzy nie zwracają kosztów podróży
– za nagrania radiowe i telewizyjne zrealizowane podczas XI OKKiP dyrygenci i chóry nie otrzymują wynagrodzenia
– rezygnacja z udziału w konkursie lub wszelkie zmiany liczby chórzystów powinny być zgłoszone organizatorom najpóźniej do 10 stycznia 2016 roku
– organizatorzy zapewniają sobie prawo do zmian w regulaminie
– nadesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu

Kontakt z organizatorami:
Michał Rajewski – dyr. artystyczny,
tel. 663-802-034, e-mail: michal-baryton@wp.pl
Danuta Ostałowska – dyr. organizacyjny,
tel. 782-517-503, e-mail:danuta1953o@wp.pl

Do pobrania:

Regulamin XI OKKiP w for. ODT  pobierz

Regulamin XI OKKiP w for. PDF –  pobierz

Karta zgłoszenia w for. ODT pobierz

Karta zgłoszenia w for. PDF pobierz


plakat A3


UCZESTNICY XI OGÓLNOPOLSKIEGO
KONKURSU KOLĘD I PASTORAŁEK

Zespół Śpiewaczy „Harmonia” – Górsk – dyr. Dariusz Kubicki
zespół harmonia

Chór „Cantores Minores” – Gniew – dyr. Izabela Chyła
Cantores Minores Gniew

Towarzystwo Śpiewu „Halka” Chór Męski w Bydgoszczy – dyr. Kaja Potrzebska
chór męski Halka Bydgoszcz

Zespół Wokalny „Ale Cantare” – Zamość – dyr. Barbara Rabiega
2014_DS1_WT7M0092_2

Chór „Chorus Osensis” – Osie – dyr. Michał Rajewski
10409083_973074952716551_4934923849758351479_n
Chór „Appassionato” – Gniewino – dyr. Joanna Kurek
Appassionato

Chór „Lutnia Nova” – Aleksandrów Kujawski – dyr. Kaja Potrzebska
chór Lutnia Nova Aleksandrów Kujawski

Chór „Belcanto” z ZSL im. B. Chrobrego w Leżajsku – dyr. Barbara Kuczek
belcanto lezajsk

Młodzieżowy Chór „Our Voice” z Gimnajzum nr 2 w Działdowie – dyr. Danuta Czeczot
P7900411-01

Towarzystwo Śpiewaczo – Muzyczne „Lutnia” w Kole – dyr. Agnieszka Gralińska
LUTNIA zdjecie reklamowe

Gdyński Chór Kameralny – Gdynia – dyr. Piotr Klemenski
Kameralny-Gdynia_profilowe

Chór „Cantanti” – Poznań – dyr. Michał Sergiusz Mierzejewski
cantanti_zdjecie

Chór „Corda Cordi” – Śrem – dyr. Agnieszka Panas
Codra Cordi

Chór Kameralny PWSZ w Koszalinie – dyr. Kamil Szafran
pwsz koszalin-1

Chór Nauczycielski przy Klubie Nauczyciela – Łódź – dyr. Maria Hubluk – Kaszuba
chor-naucz-2014_d

Chór Kameralny SGGW w Warszawie – dyr. Magdalena Gruziel
Chór Kameralny SGGW
Chór Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – dyr. Anna Domańska
Choir of Medical University Lodz
Kameralny Chór Żeński „Rebelove” – Łódź – dyr. Maria Hubluk – Kaszuba
Rebelove
Zespół Wokalny „Esperimento” – Białystok – dyr. Barbara Kornacka
Esperimento
Kleszczowski Chór Mieszany „Sonore” – Kleszczów – dyr. Sławomir Szafrański
Sonore-Kleszczów
Zespół Wokalny „Meritum” – Janów Podlaski – dyr. Piotr Kulicki
SONY DSC

Chór Młodzieżowego Domu Kultury w Białymstoku – dyr. Barbara Kornacka
Chór MDK-młodszy
Akademicki Chór Politechniki Opolskiej – Opole – dyr. Ludmiła Wocial – Zawadzka
ACPO Inauguracja 2015


W przerwie gościnny występ Zespołu Śpiewaczego „Melodia”
z Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Złejwsi Małej
gokis


Wyniki XI Ogólnopolskiego Konkursu Kolęd i Pastorałek

Protokół
spisany w dniu 23 stycznia 2016 roku
z posiedzenia komisji konkursowej
XI Ogólnopolskiego Konkursu Kolęd i Pastorałek
W dniu 23.01.2016 roku po przesłuchaniach konkursowych, które odbyły się w
auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Chełmnie przy ul.
Dominikańskiej 35 oraz przeprowadzonej dyskusji, komisja w składzie:
1. Przewodniczący – prof. zw. dr hab. Leszek Bajon
2. Członek – prof. zw. dr hab. Roman Grucza
3. Członek – prof. dr hab. Andrzej Ryłko
4. Członek – dr Krzysztof Niegowski
5. Sekretarz – Adam Czaster
postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:
1. Nie przyznać Grand Prix XI Ogólnopolskiego Konkursu Kolęd i Pastorałek ,
natomiast postanowiła przyznać dwie równorzędne nagrody:
a) Złote pasmo – Kameralny Chór Żeński „Rebelove” z Łodzi – dyrygent Maria
Hubluk–Kaszuba – puchar ufundowany przez Posła na Sejm RP Arkadiusza
Myrchę oraz nagrodę pieniężną w wysokości 750,00 zł ufundowaną przez
Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru „Collegium Cantorum” w Chełmnie
b) Złote pasmo – Chór Uniwersytetu Medycznego w Łodzi – dyrygent Anna
Domańska – puchar ufundowany przez Posła na Sejm RP Joannę Scheuring-
Wielgus oraz nagrodę pieniężną w wysokości 750,00 zł ufundowaną przez
Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru „Collegium Cantorum” w Chełmnie
2. Złote pasma:
a) Zespół Wokalny „Ale Cantare” z Zamościa – dyrygent Barbara Rabiega –
puchar ufundowany przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Piotra Całbeckiego
b) Chór „Cantanti” z Poznania – dyrygent Michał Sergiusz Mierzejewski –
album ufundowany przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego Mikołaja
Bogdanowicza
c) Zespół Wokalny „Esperimento” z Białegostoku – dyrygent Barbara Kornacka
– album ufundowany przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego Mikołaja
Bogdanowicza
d) Chór Kameralny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie–
dyrygent Kamil Szafran – album ufundowany przez Wojewodę Kujawsko-
Pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza
e) Chór Kameralny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie –
dyrygent Magdalena Gruziel – album ufundowany przez Wojewodę Kujawsko-
Pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza
3) Srebrne pasma:
a) Młodzieżowy Chór „Our Voice” z Gimnazjum nr 2 w Działdowie– dyrygent
Danuta Czeczot – puchar ufundowany przez Starostę Chełmińskiego Zdzisława
Gamańskiego
b) Zespół Wokalny „Meritum” z Janowa Podlaskiego – dyrygent Piotr Kulicki –
puchar ufundowany przez Wicestarostę Chełmińskiego Wojciecha Bińczyka
c) Chór Nauczycielski przy Klubie Nauczyciela w Łodzi – dyrygent Maria
Hubluk-Kaszuba – puchar ufundowany przez Burmistrza Miasta Chełmna
Mariusza Kędzierskiego
d) Chór Młodzieżowego Domu Kultury w Białymstoku – dyrygent Barbara
Kornacka – puchar ufundowany przez Przewodniczącego Rady Miasta Chełmna
Janusza Błażejewicza
e) Akademicki Chór Politechniki Opolskiej w Opolu – dyrygent Ludmiła Wocial
-Zawadzka – puchar ufundowany przez Prezesa Zarządu Polskiego Związku
Chórów i Orkiestr oddziału w Bydgoszczy Orlina Bebenowa
f) Chór „Appassionato” z Gniewina – dyrygent Joanna Kurek – puchar
ufundowany przez Dyrektora Chełmińskiego Domu Kultury Janusza Naporę
g) Chór „Cantores Minores” z Gniewu – dyrygent Izabela Chyła – puchar
ufundowany przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Chełmnie
h) Gdyński Chór Kameralny z Gdyni – dyrygent Piotr Klemenski – puchar
ufundowany przez Zarząd Banku Spółdzielczego w Chełmnie
i) Chór „Corda Cordi” ze Śremu – dyrygent Agnieszka Panas – puchar
ufundowany przez Zarząd PSS Społem w Chełmnie
j) Chór „Chorus Osensis” z Osia – dyrygent Michał Rajewski – puchar
ufundowany przez Dyrektora Muzeum Ziemi Chełmińskiej Ewę Gerka
k) Chór „Belcanto” ZSL im. B. Chrobrego w Leżajsku – dyrygent Barbara
Kuczek – puchar ufundowany przez Dyrektora Artystycznego Konkursu
l) Kleszczowski Chór Mieszany „Sonore” z Kleszczowa – dyrygent Sławomir
Szafrański – puchar ufundowany przez Dyrektora Organizacyjnego Konkursu
4. Brązowe pasma:
a) Towarzystwo Śpiewaczo-Muzyczne „Lutnia” w Kole – dyrygent Agnieszka
Gralińska – puchar ufundowany przez Parafię pw. WNMP w Chełmnie
b) Chór „Lutnia Nova” z Aleksandrowa Kujawskiego – dyrygent Kaja
Potrzebska – puchar ufundowany przez P.U. Droloff
5. Dyplomy uczestnictwa:
a) Towarzystwo Śpiewu „Halka” Chór Męski w Bydgoszczy – dyrygent Kaja
Potrzebska
b) Zespół Śpiewaczy „Harmonia” z Górska – dyrygent Dariusz Kubicki
6. Nagrody specjalne:
a) dla najlepszego dyrygenta w osobie Pani Marii Hubluk-Kaszuba dyrygenta
Kameralnego Chóru Żeńskiego „Rebelove” z Łodzi, która otrzymała nagrody
rzeczowe: (album) ufundowany przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego
Mikołaja Bogdanowicza oraz (obrazek) ufundowany przez Dyrektora
Państwowej Szkoły Muzycznej I st. Mieczysława Żelazko
Jednocześnie komisja w/w składzie stwierdza, iż wszystkie nagrody zostały
wręczone. Pokwitowanie odbioru stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Na tym protokół komisji zakończono